Współpraca i płatności

Oferta wraz z cennikiem wysyłana jest osobom zainteresowanym droga mailową.

Zapytania prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy lub przesłanie maila na adres podany na stronie ‚Kontakt’ .  Zwrotnie wysyłamy Państwu druk zamówienia warsztatów do czytelnego wypełnienia (nazwa placówki, adres, ilość grup, data warsztatów, dane do wystawienia faktury)

 • Nasze AUTORSKIE Warsztaty prowadzimy na terenie  Warszawy i okolic oraz na życzenie w innych miastach Polski. Nasze warsztaty a co za tym idzie grafika, program oraz sposób wykonania warsztatów są chronione prawem autorskim. W przypadku kopiowania, czy podszywania się pod Nas, będą z tego tytułu ponoszone konsekwencje tj. sprawa trafi do sądu.
 • W ciągu dnia prowadzimy warsztaty dla maksymalnie 5 grup. Każdy warsztat trwa 1h.
 • Udostępniając zdjęcia na stronach internetowych czy portalach społecznościowych z Naszych warsztatów, placówka jest zobowiązana podpisać zdjęcia pełną nazwą Naszej firmy www.anatomiadladzieci.pl , #AnatomiaDlaDzieciKOSTEK.
 • Zajęcia w żłobkach prowadzimy dla 2-3 latków (zajęcia trwają  30-40min)
 • Zajęcia w przedszkolach prowadzimy dla grup 3-4-5-6 latków oraz  w szkołach podstawowych w klasach I-III (na życzenie w klasach starszych)
 • 1 grupa warsztatowa to maksymalnie 25 dzieci w przedszkolu / 30 dzieci szkolnych.
 • W warsztatach uczestniczą wychowawczynie danej grupy (mogą też rodzice po uzyskaniu zgody od wychowawczyni grupy)
 • Współpracujemy z grupami zorganizowanymi : Żłobki, Przedszkola, Kluby Malucha, Domy Kultury, Ośrodki Sportu i Rekreacji.
 • Przy dużych odległościach od Warszawy koszt wyceniany jest indywidualnie (od 3 grup + ew. koszt dojazdu)
 • W koszt warsztatów wliczone jest m.in.: dojazd, materiały plastyczne/spożywcze, oraz podatek dochodowy.
 • Wystawiamy rachunki i faktury (bez vat – Art. 113.1.)

Płatności:

od 1 września 2023 cennik warsztatów uległ zmianie.

 1. Warsztaty w placówkach przedszkolnych/ szkolnych na terenie Warszawy  prowadzone są od 1 grupy dzieci (opłata stała od grupy) oraz następuje przedpłata – zadatek w wysokości 200zł  zamówienia na konto bankowe Anatomii dla dzieci KOSTEK.
 2. warsztaty w innych miastach Polski / innych województwach  prowadzone są od min.3 grup dzieci (opłata stała od grupy)+ ew. doliczany jest dojazd. Następuje przedpłata zadatek w wysokości 20% wartości całości zamówienia na konto bankowe Anatomii dla dzieci KOSTEK  przed warsztatami które będzie podane w formularzu który Państwo wypełniają.
 3.  Możliwy jest też pakiet wszystkich4 tematów warsztatów dla kilku grup/całej placówki przedszkolno-szkolnej i wystawienie Faktury z terminem płatności 14 dni. Warunkiem jest opłacenie całości zamówienia „z góry” po odbyciu się 1 warsztatów w terminie 14 dni. Szczegóły są ustalane indywidualnie I TYLKO MAILOWO.

 

Uwaga !  Rezerwacja warsztatów i zgłoszenie udziału grupy żłobkowej/ przedszkolnej / wczesnoszkolnej (klasy I-III) w warsztatach jest gwarantowana po odesłaniu czytelnego formularza zamówienia z adresem gdzie mają odbyć się warsztaty, ilością grup, tematem, podpisem oraz pieczatką czytelną placówki zamawiającej oraz wniesieniu opłaty zadatkowej PRZED zaplanowanymi zajęciami w ciągu 3 dni roboczych od przesłania wypełnionego przez placówkę druku zamówienia warsztatów.

*w przypadku rezygnacji w ostatniej chwili, zadatek nie jest zwracany

*istnieje możliwość zmiany terminu z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych (warunek to kontakt telefoniczny w celu ustalenia dostępnego terminu i potwierdzenie na maila)

Na Naszych zajęciach są robione zdjęcia przez Placówki żłobkowe/przedszkolne i szkolne oraz Nas -> Zgoda osoby sportretowanej nie jest konieczna wtedy, gdy rozpowszechnienie dotyczy osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, tj. szczegół zdjęcia przedstawiającego zgromadzenie/warsztaty/konferencje, krajobraz czy publiczną imprezę. Zgadzamy się na dokumentowanie Naszych warsztatów w formie fotograficznej, tym samym prosimy o udostępnianie nam takowych zdjęć.

Zapraszamy do współpracy również Urzędy Dzielnicy, Agencje Eventowe organizujące dla dzieci i rodzin imprezy czy pikniki.